صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مسیح‌اله سلطانی

زیر نظر شورای سردبیری

تلفن امور آگهی: 33336777-024

صندوق پستی: 4518657647

نمابر و پیامگیر شبانه‌روزی: 33332565-024

چاپ: ریحان

ایمیل: Sedayezanjan2008@yahoo.com

نشانی: خیابان امام- چهارراه امیرکبیر- کوچه سید برهان- جنب درمانگاه فرهنگیان- بن‌بست برهانی- پلاک 22

چاپ مقالات مختلف به معنی تأیید آن‌ها از سوی روزنامه نمی‌باشد.