تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه 1398/2/25 10:35معاون امور عمرانی استانداری:

زهره میرعیسی‌خانی- معاون امور عمرانی استانداری مورد آخرین تصمیم درباره پروژه پردیس سینمایی گاوازنگ اظهار کرد: بازنگری مجدد پروژه پردیس سینمایی گاوازنگ موجب شد تا به نوعی این پروژه متوقف شود.

در شماره قبلی روزنامه صدای زنجان، گزارشی با عنوان «کلنگ بی‌‌سرانجام» به چاپ رسید که به موضوع متوقف شدن پروژه پردیس سینمایی گاوازنگ و اینکه بنا بود تا این پروژه طی دو سال پس از کلنگ‌زنی آن مورد بهره‌بهرداری قرار گیرد و بر همین اساس این پروژه بایستی در 31 اردیبهشت ماه امسال مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت ، پرداختیم که در این زمینه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

در این خصوص معاون امور عمرانی استانداری در پاسخ به صدای زنجان درباره اینکه «چرا این پروژه متوقف شده است؟»، با اشاره به اینکه توقف پروژه پردیس سینمایی که چند سال پیش استارت خورد؛ چند دلیل عنوان کرد و گفت: یک مورد بر می‌گردد به مسئله مکان‌یابی این پروژه که از همان ابتدای امر بنا بود این پروژه در بلوار گاوازنگ احداث شود ولی چون در مجاورت دانشگاه علوم پایه قرار داشت، حساسیت‌هایی را در جامعه دانشگاهی ایجاد کرد و این موضوع در آن زمان خوب تبیین نشد و خوب پیش نرفت و همین امر در آن برهه زمانی تبدیل به یک سوءتفاهم شد.

مهرداد سلطانی ادامه داد: سوءتفاهمات مبنی بر این بود که چه اتفاقی بنا است در این مکان بیفتد و آیا شأن دانشگاه را این پروژه تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد و... به دلیل اینکه ساخت این پروژه تبدیل به سوءتفاهماتی شد، در نهایت با توجه به شرایطی که بر استان حاکم بود منجر به توقف پروژه در آن مقطع شد.

معاون امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اینکه ما در مسیر حل این حساسیت قرار گرفتیم، افزود: در چند جلسه‌ای که با مجری طرح که بنیاد مسکن بود، همچنین دانشگاه علوم پایه گذاشته شد، سعی کردیم که حساسیت‌های موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم و موفق هم شدیم.

وی افزود: البته در کنار این موضوع، موضوعات دیگری از قبیل اینکه «آیا لازم است که پردیس سینمایی با آن حجم و ظرفیت بالا در این نقطه احداث شود؟» و یا اینکه باید اجازه دهیم این توسعه در جاهای مختلف در سطح استان شکل بگیرد؟ در کنار این مسائل بحث‌های دیگری نیز در زمینه موضوعات توسعه‌ای گاوازنگ مطرح بود که باعث شد این موضوع در دست یک باز‌نگری قرار بگیرد تا هم آن حساسیت‌ها به حداقل برسد و هم اصل موضوع بازنگری شود و به همین دلیل است که این پروژه متوقف شده است.


#پردیس سینمایی زنجان، معاون عمرانی استاندار زنجان، سلطانی
بازدید استاندار از بازار زنجان