گزارش تصویری سمینار انجمن مهرانه

گزارش تصویری سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پایه

بازدید استاندار از بازار زنجان

بازدید از سد مشمبا

بازدید از کمپ ترک اعتیاد

جلسه اقتصاد مقاومتی

نشست خبری دادگستری تیرماه 96

نشست خبری بهزیستی (هفته بهزیستی) تیرماه 96

جشنواره آش ایرانی شهریور ماه 96

اختتامیه دوازدهمین جشنواره آش ایرانی 96/6/12

تجلیل از تعاونی های برتر 96/6/15

افتتاح اولین جشنواره روستا در گاوازنگ96/6/20

اختتامیه اولین جشنواره روستا96/6/25

گزارش صدای زنجان از نمایشگاه «زخم زمین»